Etik Hat

ETİK HAT

Etik Hat Nedir?

Etik Hat; kaynakların etkin kullanımı, marka ve itibar gibi hayati şirket politikalarını ilgilendiren geniş bir yelpazeyi güvence altına alan kurumsal ve etik yönetimin önemli bir parçasıdır.

Kurum ve işletmelerin bünyesindeki kayıpları ve suistimalleri minimuma indiren, firmanın kurumsal kimliğini koruyan ve çalışanların hayatını kolaylaştıran bir mekanizmadır.

Amaç

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin şirkete ilişkin etik dışı davranışları, suistimalleri ve her türlü uygunsuzlukları, endişeye kapılmadan bağımsız bir kuruluşa bildirmelerini sağlayarak, nihayetinde firmaların itibar riskleri dahil her türlü kayıplardan korunmasını sağlamaktır.

Kullanıcılar Etik Hat’ta Nasıl Ulaşırlar?

Aşağıdaki bağımsız 5 bildirim kanalı, Etik Hat kullanıcıları tarafından güvenle kullanılmaktadır.

  1. 444 Etik (3845)  telefon numarasını arayarak 
  2. floksertekstil@etikhat.com.tr elektronik posta göndererek
  3. www.etikhat.com.tr  web adresi Kullanıcı Girişi’nden

(Kullanıcı Adı : RaporhatŞifre : 2021)

  1. 0552 Etik (3845) 000 WhatsApp hattına mesaj göndererek
  2. 0552 Etik (3845) 000 numaraya sms göndererek

Etik Hat Hangi Konularda Yanınızda?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu iş süreçlerimiz gereği, Etik Hat’ta bildirilen her türlü bilgi ve belgelere, biyometrik sistem (parmak izi) ile çalışma alanına girilen yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından erişilebilmektedir.

Bildirimde bulunan kimliğini belirtmekte zorunlu değildir, ancak kimlik bilgisini açıklar da şirket ile paylaşılmasını istemezse de kendisine bir zarar gelmeyeceğinin, konunun anonim kalacağının, nihayetinde deşifre olmayacağının güvencesi kendisine verilir.

Bildirimler aşağıdaki etik kategoriler bazında yapılmaktadır.

Etik Dışı Davranış Konuları

1.1. Uyuşmazlık veya Anlaşmazlık
1.2. Hakaret Etmek veya Küfür
1.3. Alay Etmek veya Onur Kırıcı Davranmak
1.4. Dedikodu Yapmak
1.5. Yalan Söylemek
1.6. İftira Etmek
1.7. Ayrımcılık
1.8. Kayırmak (İltimas Geçmek)
1.9. Çalışma Ortamını Bozan Duygusal İlişki
1.10. Uygunsuz Davranışa Sessiz Kalmak, Görmezden Gelmek
1.11. Üst-Ast Arasında Para Alışverişi
1.12. Siyasal vb. Propaganda Yapmak
1.13. Psikolojik Taciz (Mobbing)
1.14. Cinsel Taciz
1.15. Tehdit veya Şantaj
1.16. Fiziksel Şiddet veya Kavga
1.17. Alkol veya Uyuşturucu Kullanımı
1.18. Haksız Yere İşten Çıkarılma
1.19. Çalışma Düzeni İle İlgili Haksız Uygulama
1.20. Diğer Etik Dışı Davranış Konusu

Suistimal ve Diğer Kritik Konular

2.1. Güveni Kötüye Kullanma (Emniyeti Suistimal)
2.2. Şirket Kaynaklarının Şahsi Çıkarlar İçin Kullanılması
2.3. Şirket Kaynaklarının Zimmete Geçirilmesi
2.4. Şirket Kaynaklarının İsraf Edilmesi
2.5. İç Kaynaklı Hırsızlık
2.6. Dış Kaynaklı Hırsızlık
2.7. Hile, Sahtekarlık ve Dolandırıcılık
2.8. Tedarikçi İle Şahsi Menfaat İlişkisi
2.9. İhaleye Fesat Karıştırma
2.10. Tedarikçi İle Borç Para Alışverişi
2.11. Tedarikçiden Lüks Hediye vb. Kabul
2.12. Rüşvet
2.13. Şirket Kurallarının İhlali
2.14. Bilgi Sızdırma vb. Bilgi Güvenliği İhlali
2.15. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama İhlali
2.16. Şirketi Yasal Açıdan Zor Duruma Düşüren İhlal
2.17. İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Sokan İhlal
2.18. Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokan İhlal
2.19. Marka ve İtibarı Zedeleyen İhlal
2.20. Diğer Kritik Riskli Konu